Vyhledat ...
Sanitář

Sanitář

Kategorie oboru: Akreditované kurzy
Cena kurzu: 6.750,- Kč
Termín kurzu: 15. 10. 2024 - 11. 2. 2025
Délka studia: 180 hodin - teoretická výuka 100 hodin a praktická výuka 80 hodin
Podmínky přijetí: Podmínkou pro zařazení do kvalifikačního vzdělávání v oboru Sanitář je ukončené základní vzdělání, dovršení věku 18 let a dobrý zdravotní stav.
Způsob ukončení studia: Kurz je ukončen teoretickou a praktickou zkouškou

Termín: 15. 10. 2024 - 11. 2. 2025

Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru SANITÁŘ je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání sanitář. Povolání bude vykonávat pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Podmínkou pro zařazení do kvalifikačního vzdělávání v oboru Sanitář je ukončené základní vzdělání, dovršení věku 18 let a dobrý zdravotní stav.

Vzdělávací program uskutečňuje akreditované zařízení Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka s.r.o. ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice, a. s.

Vzdělávací program obsahuje celkem 180 hodin, z toho teoretická výuka je v rozsahu 100 hodin a praktické vyučování v rozsahu 80 hodin.

Kurz je akreditován pro maximálně 30 účastníků.


Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem dle 52 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.

Cena kurzu je 6750,- Kč
V ceně je zahrnut předepsaný zdravotnický oděv, který musíte mít při výkonu praxe. Po ukončení kurzu je zdravotnický oděv Vaším majetkem.

Maximální počet je 30 osob.

Informace k platbě:
Číslo účtu: 247420189/0300
VS: obdržíte před zahájením kurzu při podpisu smlouvy.

Dokumenty

Vyhledat na webu

Zavřít