Vyhledat ...
Řidič zdravotnické záchranné služby

Řidič zdravotnické záchranné služby

Kategorie oboru: Akreditované kurzy
Cena kurzu: 31.000,- Kč
Termín kurzu: 21. 11. 2024 - 27. 11. 2025
Délka studia: 600 hodin
Podmínky přijetí: Zájemce o kurz musí vlastnit řidičský průkaz stupně C.
Místo výuky: Lannova 1595/29a, 370 01 České Budějovice
Způsob ukončení studia: Kurz je ukončen teoretickou a praktickou zkouškou.

Termín: 21. 11. 2024 - 27. 11. 2025

Kurz je vhodný pro řidiče vozidel ZZS, kteří absolvováním tohoto kurzu získávají kvalifikaci zdravotnického pracovníka.

Zájemce o kurz musí vlastnit řidičský průkaz stupně C.

Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby (§ 35 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o zdravotnických nelékařských povoláních) pro činnosti v oblasti neodkladné péče a zdravotnické dopravy, kdy se pod odborným dohledem bude podílet na poskytování zdravotní péče na úseku neodkladné péče.

  • Kurz má 600 hodin.
  • Kurz zpravidla probíhá 1 den v týdnu a trvá zhruba 12 měsíců.
  • Vyučují zaměstnanci ZZS JčK a VOŠZ.
  • Kurz je ukončen  teoretickou a praktickou zkouškou.
  • Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem dle §51 a 52 zák. 96/2004 Sb.

Cena kurzu je stanovena na 31.000,- Kč.

Maximální počet je 20 osob.

Informace k platbě:
Číslo účtu: 247420189/0300
VS: obdržíte před zahájením kurzu při podpisu

Dokumenty

Vyhledat na webu

Zavřít