Vyhledat ...
Řidič zdravotnické dopravní služby

Řidič zdravotnické dopravní služby

Kategorie oboru: Akreditované kurzy
Cena kurzu: 14.000,- Kč
Termín kurzu: 8. 10. 2024 - 11. 3. 2025
Délka studia: 180 hodin
Podmínky přijetí: Podmínkou pro zařazení je ukončené základní vzdělání, dovršení věku 18 let a dobrý zdravotní stav.
Způsob ukončení studia: Ukončen je teoretickou a praktickou zkouškou.

Termín: 8. 10. 2024 - 11. 3. 2025

Kurz je vhodný pro řidiče sanitních vozů, kteří absolvováním tohoto kurzu získávají kvalifikaci zdravotnického pracovníka pracujícího pod odborným dohledem.

  • Kurz má 180 hodin. Kurz zpravidla probíhá 1 den v týdnu a trvá 6 měsíců.
  • Vyučují zaměstnanci ZZS JčK a VOŠZ. Ukončen je teoretickou a praktickou zkouškou.
  • Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem dle §51 a 52 zák. 96/2004 Sb.

Cena kurzu je stanovena na 14.000,- Kč.

Maximální počet je 15 osob.

Informace k platbě:

Číslo účtu: 247420189/0300
VS: obdržíte před zahájením kurzu při podpisu smlouvy.

Dokumenty

Vyhledat na webu

Zavřít