Vyhledat ...
Člen/Členka první pomoci

Člen/Členka první pomoci

Kategorie oboru: Akreditované kurzy
Cena kurzu: 11.500,- Kč
Termín kurzu: 2. 10. 2024 - 8. 1. 2025
Délka studia: 80 hodin - teoretická výuka 50 hodin a praktická výuka 30 hodin
Podmínky přijetí: Podmínkou pro zařazení do kvalifikačního vzdělávání je ukončené základní vzdělání, dovršení věku 18 let a dobrý zdravotní stav.
Způsob ukončení studia: Ukončen je praktickou a teoretickou zkouškou.

Termín: 2. 10. 2024 - 8. 1. 2025

Absolvent kurzu se seznámí a prakticky si procvičí kompletní poskytování první pomoci a přednemocniční neodkladné péče. Kurz se skládá z 50 vyučovacích hodin teorie a 30 vyučovacích hodin praxe.


Po absolvování rekvalifikace bude schopen poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících zdraví nebo dokonce život (úrazové stavy, akutní stavy při chronických onemocněních, bezvědomí, tonutí….). Organizace zásahu (týmová práce) při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci. Při poskytování první pomoci bude schopen odhadnout rizika a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní pracovníky. Bude spolupracovat se záchrannou službou při jejím příjezdu a zásahu s ohledem na specifika pracovního prostředí.


Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky, složené z teoretické a praktické části, získá každý absolvent rekvalifikační certifikát s neomezenou platností. Není tedy povinen absolvovat další pravidelná doškolení. I přes to doporučujeme zopakovat dovednosti a doplnit aktuální informace o novinkách a postupech v první pomoci alespoň každých 12. měsíců.


Po absolvování kurzu může absolvent najít uplatnění:

  • Instruktor / školitel první pomoci a zdravovědy
  • Instruktor / školitel zdravotnické přípravy v autoškole
  • Garant první pomoci / zdravotník / školitel první pomoci - na pracovišti
  • Zdravotník zotavovacích akcí
  • Zdravotník na společensko-kulturních akcích
  • Zdravotník na sportovních akcích


Kurz zpravidla probíhá 1 den v týdnu a trvá cca 3 měsíce.

Podmínkou pro zařazení do kvalifikačního vzdělávání je ukončené základní vzdělání, dovršení věku 18 let a dobrý zdravotní stav.


Cena kurzu je stanovena na 11.500,- Kč.

Maximální počet je 14 osob.


Informace k platbě:

Číslo účtu: 247420189/0300
VS: obdržíte před zahájením kurzu při podpisu smlouvy.


Dokumenty

Vyhledat na webu

Zavřít