Vyhledat ...

Nový kurz - Akreditovaný kurz Člen/Členka

05/01/2024
Aktuality

Člen/členka první pomoci

Absolvent kurzu se seznámí a prakticky si procvičí kompletní poskytování první pomoci a přednemocniční neodkladné péče. Kurz se skládá z 50 vyučovacích hodin teorie a 30 vyučovacích hodin praxe.

Po absolvování kurzu může absolvent najít uplatnění:

  • Instruktor / školitel první pomoci a zdravovědy
  • Instruktor / školitel zdravotnické přípravy v autoškole
  • Garant první pomoci / zdravotník / školitel první pomoci - na pracovišti
  • Zdravotník zotavovacích akcí
  • Zdravotník na společensko-kulturních akcích
  • Zdravotník na sportovních akcích

Vyhledat na webu

Zavřít